20 Úno
2014
Posted in: Aktuality
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozvoj komunikace a řeči

Rozvoj komunikace a řeči

Mateřská škola

Projekt naší mateřské školy „Rozvoj komunikace a řeči byl zařazen mezi úspěšné projekty rozvojového programu MŠMT ČR „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“.

Hlavním úkolem zahájeného projektu je realizovat činnosti logopedické podpory dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s důrazem na zvyšování kvality logopedické péče za podpory všech pedagogů mateřské školy následující formami práce:

  1. Zvyšovat odbornost všech pedagogů v dovednostech práce s ICT (osobní počítač, interaktivní tabule, iPad a všechny využitelné didaktické programy pro přímou práci i tvorbu individuálních komunikačních systémů)
  2. Intenzivně zapojit podporu garantů logopedie při využívání a tvorbě komunikačních programů
  3. Zkvalitnit přípravu vizualizovaných didaktických materiálů a individuálních pomůcek pro rozvoj komunikace a řeči
  4. Systematicky spolupracovat v pedagogickém týmu při stanovení a realizaci Individuálního vzdělávacího plánu jednotlivých dětí
  5. Zkvalitnit a rozšířit spolupráci se zákonnými zástupci dětí při pravidelných setkáních (edukační skupiny i individuální zácviky) a motivaci pro práci s pomůckami a doporučenými technikami práce

Comments are closed.