20 Bře
2017
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pootevření dveří aneb nahlédněte do života naší školy – II.

Pootevření dveří aneb nahlédněte do života naší školy – II.

Jsme malinko jiní, a tak i život v naší škole je rozmanitější, barevnější.
Nabízíme Vám malou ochutnávku aktivit, které děti a žáci spolu s námi, pedagogy,
v naší škole zažívají. Jsme tady pro Vás a jsme tady s Vámi. Dveře se otevírají…..

Somatopedická podpora dětí a žáků

Je součástí výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků. Probíhá se speciálním pedagogem – somatopedem převážně individuálně 1 krát – 2 krát týdně v tělocvičně školy nebo ve třídě, následně ve třídě s pedagogem třídy.
Obsah péče je rozpracován pro každé dítě (žáka) v individuálním vzdělávacím plánu, který vychází z doporučení školského poradenského zařízení.
Somatopedickou podporu využívají děti a žáci s odchylkami tělesného vývoje, psychomotorickou retardací, vrozenými nebo získanými vadami, smyslovými vadami, poruchami autistického spektra, žáci s těžkým zrakovým postižením.
Formy:
Individuální somatopedická péče
Zdravotní tělesná výchova
Rehabilitační tělesná výchova
Prostorová orientace (u žáků s těžkým zrakovým postižením)
Cílem je především zmírnit důsledky zdravotního oslabení, zlepšit tělesnou zdatnost a celkový pohybový projev, osvojit si sebeobslužné dovednosti, rozvíjet koordinaci a prostorovou orientaci, naučit se používat kompenzační pomůcky, a tím podpořit všestranný rozvoj osobnosti.

Rehabilitační plavání

Je určeno žákům s kombinovaným postižením, zejména s poruchami pohybových funkcí, vadným držením těla, smyslovými vadami, poruchami autistického spektra.
Probíhá formou nepovinného předmětu pro žáky základní školy a základní školy speciální. Podmínkou zařazení žáka je žádost zákonných zástupců o zařazení do předmětu a doporučení lékaře.
Cílem je překonání strachu z vody, orientace v prostoru, zlepšení funkce dýchání, posílení svalů i rozvoj sebeobslužných dovedností a hygienických návyků.Je určeno žákům s kombinovaným postižením, zejména s poruchami pohybových funkcí, vadným držením těla, smyslovými vadami, poruchami autistického spektra.
Probíhá formou nepovinného předmětu pro žáky základní školy a základní školy speciální. Podmínkou zařazení žáka je žádost zákonných zástupců o zařazení do předmětu a doporučení lékaře.
Výuka probíhá jednou týdně na Plaveckém bazéně v Kroměříži a trvá jednu vyučovací hodinu (45 min). Výuku  6 žáků vedou dva pedagogové.  Na plavecký bazén dováží žáky a pedagogy  auto Spolku Korálky,z.s.

Plavání

Žáci 3. – 9. ročníku základní školy a žáci 4. – 10. ročníku základní školy speciální v rámci tělesné výchovy absolvují 1 krát týdně plaveckou výuku na Plaveckém bazéně v Kroměříži.
Žáci získávají základní plavecké dovednosti – orientaci ve vodě, potápění, lovení předmětů a splývání. Ti zdatnější se zdokonalují ve zvládnutí tří plaveckých způsobů – kraul, prsa, znak.
Vyvrcholením celoročního úsilí bývá každoroční účast na plavecké soutěži:
Plavecké setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu ve Zlíně.
Naši úspěšní plavci si ze závodů přivážejí medailová ocenění.

Canisterapie

Canisterapie je podpůrná aktivizační metoda, která využívá kontaktu dítěte (žáka) se speciálně cvičeným psem. Při individuální práci využíváme metodu polohování, při skupinové terapii se učíme především orientaci na těle psa, manipulaci s postrojem, vodění psa, reakce na pokyny.
Za dětmi z mateřské školy a žáky 7 tříd základní školy dochází 1x za 2 týdny paní Valentová se psem Avarem, v pondělí v době od 10 do 11,30hod.
Doplňková terapie je u dětí a žáků velmi oblíbená a přispívá k dobré psychické a fyzické pohodě a k rozvoji motorických a komunikačních dovedností.

Hipoterapie

Hipoterapie je jednou z podpůrných terapií, která využívá koně k rehabilitaci osob s různými typy postižení. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní i tělesné kondice. Podstatou je využití přirozeného pohybu koně, při kterém dochází ke stimulaci centrálního nervového systému, k uvolňování ztuhlých svalů, prohlubování dechu, zlepšení rovnováhy a koordinace pohybu. Jízda na koni vede také k posilování sebedůvěry, odvahy, sociálního chování a vytváří citový vztah ke zvířeti
Ve spolupráci s Tauferovou odbornou střední školou veterinární v Kroměříži nabízí naše škola hipoterapii pro rodiče a jejich děti. Jízdy probíhají v předem stanovených termínech od 14.00 do 16.00 hodin.
Termíny pro tento školní rok: 
Úterý – 14. 3., 21. 3., 28. 3., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6.  
Středa – 15. 3., 22. 3., 29. 3., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 21. 6.

Comments are closed.