8 Kvě
2017
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Beseda – Nácvik funkční komunikace, Nácvik funkčního příjmu potravin

Beseda – Nácvik funkční komunikace, Nácvik funkčního příjmu potravin

 

 

 

 

Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004346

Aktivita 1.3 – 3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Nácvik funkční komunikace

Nácvik funkčního příjmu potravin

Ve středu 3. května v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách školy další tematické setkání odborníka, tentokrát speciálního pedagoga – logopeda, s rodiči dětí mateřské školy.

Lektorka Adéla Kohelová se zabývá problematikou komunikace u dětí a žáků. Srozumitelnou formou doplněnou videoukázkami práce s dětmi při nácviku funkční komunikace, vysvětlila přítomným maminkám, co je obsahem funkční komunikace. Zdůraznila, že i děti, které mají opožděný nebo jinak omezený řečový vývoj či děti nemluvící, mohou aktivně s podporou vizuálních symbolů komunikovat a je na nás, dospělých, poskytnout jim na míru vytvořený komunikační systém a důsledně je vést k jeho naplňování. Prakticky ukázala kroky nácviku funkční komunikace s využitím metody výměnného komunikačního systému (VOKS).

V neméně zajímavé a obsahově hodnotné části se zaměřila na nácvik funkčního příjmu potravy. Poukázala na propojenost funkční komunikace s příjmem potravy, na volbu správné motivace. Dotazy od přítomných maminek přicházely během setkání i na závěr.

Přítomné maminky pozorně naslouchaly slovům paní lektorky a odcházely obohacené o nové informace nebo si jen potvrdily správnost kroků, kterými své děti vedou.

Mgr. Ivana Baštincová

Comments are closed.