24 Zář
2017
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyrovnaný rodič předá svému dítěti nejvíce…

Vyrovnaný rodič předá svému dítěti nejvíce…

 

 

 

 

Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004346
Aktivita 1.3 – 3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Duševní hygiena a zvládání stresu u rodičů vychovávajících předškolní dítě se specifickými potřebami aneb Vyrovnaný rodič předá svému dítěti nejvíce…

Motto: Pokud máme být užiteční svému okolí, musíme umět pečovat sami o sebe.

Ve čtvrtek 21. září v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách školy další tematické setkání odborníka, tentokrát klinického psychologa, Mgr. Aleny Střelcové, s rodiči dětí mateřské školy.
Lektorka Alena Střelcová pomáhá dospělým i dětským pacientům v léčbě deprese, úzkostných poruch, psychosomatických potíží a poskytuje podpůrné terapeutické vedení při zvládání krizových životních situací. Maminky našich dětí si během dvou hodin povídání utřídily základní obsah pojmu stres: od okolností vzniku, přes samotný vznik, jeho intenzitu, promítání dlouhodobého stresu do psychosomatických obtíží, tzn. důsledky stresu, s přesahem do rodičovské role – rodiče vychovávajícího dítě se specifickým postižením. Paní lektorka zdůraznila potřebu duševní hygieny každého rodiče, potřebu každodenních malých radostí a důležitost trávení svého osobního času ke svým zájmům a odpočinku, důležitost nepotlačování svých emocí.
Náš duševní svět je zakotven ve 4 polích, které představují naše kotvy: v těle, v cílech, ve vztazích, v instituci. Najít duševní rovnováhu, hájit si své duševní zdraví, je pro každého rodiče vychovávajícího dítě se specifickým postižením, základním kamenem pro jejich vzájemné souznění a pozitivní výchovné působení.
Setkání bylo prostoupeno pozitivní atmosférou, vzájemnou interakcí paní lektorky a maminek dětí. Dělejme si každodenní malé radosti…. Usmějme se na sebe… Chovejme se k sobě s úctou a s respektem… To nás nic nestojí.

Mgr. Ivana Baštincová

Comments are closed.