26 Říj
2017
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osobnostní a sociální rozvoj předškolních pedagogů

Osobnostní a sociální rozvoj předškolních pedagogů

 

 

 

 

Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004346

I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

V pondělí, 16. října, proběhla v prostorách školy další vzdělávací aktivita předškolních pedagogů z projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I. Lektorka Mgr. Světlana Hajdinová velmi poutavou interaktivní formou zapojila účastnice do aktivit, které byly zaměřeny na zkvalitňování prosociálního chování, na komunikaci v týmu.
Paní lektorka uvedla základní faktory výchovného společenství na příkladech z vlastní práce.
Náplní prosociálního chování je, že dělám něco ve prospěch druhého, nečekám protislužbu, není toto chování mojí povinností… Vytvářím ve třídě co nejkvalitnější výchovné společenství a využívám či stavím na uvážené komunikaci, pozitivním hodnocení druhých, na individualitě a individuálním přínosu každého jedince do společenství. To vše se děje při respektování důstojnosti každého jednotlivce se současným využitím kladné tvořivosti a iniciativy ve prospěch společenství.
Seminář byl profesionálně vedený, poučný. Probíhal v přátelské uvolněné atmosféře.

Comments are closed.