11 Lis
2017
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nastavení hranic a jejich dodržování při výchově dítěte

Nastavení hranic a jejich dodržování při výchově dítěte

 

Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ I

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004346

Aktivita 1.3 – 3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Motto: Základem dobré výchovy je něha a vřelost, dobře trávený společný čas a sdílení prožitků, ne luxusní dovolené nebo vánoční stromek schovaný za haldou dárků.
Doc. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Další setkání a povídání Mgr. Aleny Střelcové s rodiči dětí mateřské školy se uskutečnilo ve čtvrtek 2. listopadu. Paní lektorka podala rodičům základní indicie pro úspěšnou výchovu dítěte. Zazněly myšlenky, které všichni z výchovy našich dětí známe. Je však dobré si je čas od času připomenout a snažit se je důsledně ve výchově dítěte aplikovat. Tady jsou ty nejdůležitější:
Abychom mohli své dítě „vychovávat“, musíme mu rozumět.
Cílem výchovy je vychovat dítě sebevědomé, které bude co nejvíce samostatné.
Při výchově respektujeme základní psychické potřeby dítěte.
potřebu přiměřené stimulace
potřebu smysluplného světa
potřebu jistoty a bezpečí
potřebu pozitivní identity
potřebu otevřené budoucnosti
Výchovu uskutečňujeme pomocí výchovných prostředků (odměna-trest, pozitivní posilování, negativní posilování)
To, co za posilovací podnět považují rodiče, nemusí být posilovací pro dítě.
Odměny za správné chování je potřeba měnit, pokud přestanou mít efekt.
Odměna musí přijít okamžitě po žádoucím chování.
Čím dříve začneme vychovávat dítě k nezávislosti, tím snazší pro něj bude naučit se dovednosti nutné pro sebeobsluhu a život ve skupině.
Dejme dítěti co nejvíce příležitostí poprat se s činnostmi jako je oblékání, mytí, úklid, apod.

A na závěr důležité poselství pro rodiče:
Naučte se odpočívat a bavit, i když máte dítě s handicapem – prospějete tím sobě i svému dítěti!

Mgr. Ivana Baštincová

 

 

 

Comments are closed.