19 Lis
2017
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

 

 

 

 

Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004346
I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Téma: Týmové řešení problémů
Lektor: PhDr. Pavel Motyčka

Motto:
V týmu musíme nabýt přesvědčení, co je dobré a za tím si jít!
P. Motyčka

Pedagogové, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání dětí v mateřské škole, se v pondělí 6. listopadu zúčastnili dalšího vzdělávání z aktivity Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ, projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I. Seminář na téma Týmové řešení problémů vedl lektor PhDr. Pavel Motyčka.
Účastnice se v úvodu setkání vrátily k základním principům výchovy v pedagogickém týmu při výchově dětí: důvěře, spolupráci a vzájemné pomoci. Zazněly a byly rozvíjeny následující myšlenky:
Důvěra se buduje dlouho a dá se rychle ztratit.
Při spolupráci je důležitý společný cíl. Ke spolupráci vedeme děti od malička.
Při vzájemné pomoci je základem nezištnost. Lidé se snaží vzájemně si pomáhat.
Praktickými aktivitami (Kdo jsem, Dotazník, Zamyšlení) účastnice analyzovaly své chování, své reakce, postoje při konkrétních výchovných situacích. Otázka sebevědomí každého pedagoga a zamyšlení nad způsobem zvyšování sebevědomí byla další diskutabilní oblastí. Práce na svém sebevědomí je záležitostí každého jedince. Při řešení situací je důležité nejednat s „horkou hlavou“, vždy si nechat časový odstup. V těchto situacích pomáhá sociální opora, setkání, rozbor situace. Je důležité umět se pochválit a znát své silné stránky. Chybovat je lidské, ale je důležité poučit se z chyb a umět s chybami pracovat. K posilování sebevědomí přispívá také pocit prožití úspěchu a aktivní přístup ke změnám: (flexibilita, cestování). Jen takto se vyvíjí a posiluje osobnost každého z nás.
Zdravě sebevědomý učitel vede k sebevědomí a k důvěře ve vlastní schopnosti i děti.
Setkání bylo pro všechny přítomné přínosné, poučné, prožité v přátelské atmosféře.

Na závěr setkání doporučil lektor literaturu: Rostya Gordon-Smith „Úspěšně s kůží na trh“.

Mgr. Ivana Baštincová
Mgr. Jindra Kučeříková

Comments are closed.