23 Pro
2017
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Adventní setkání

Adventní setkání

Tradice propojování dvou oborů, speciální pedagogiky a dětského lékařství, která započala v loňském roce, pokračovala v naší škole v první polovině prosince. V letošním roce jsme se zaměřili na koncept bazální stimulace, na plavání a rehabilitační plavání.
Bazální stimulace je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. V rámci komplexnosti se snaží poskytnout jedinci základní nabídku podnětů (somatických, sluchových, zrakových, vibračních, vestibulárních, komunikačních, emočních) v co nejjednodušší podobě tak, aby byl zabezpečen individuální rozvoj každého dítěte, žáka.
Hosté tak měli možnost vidět zvedání, polohování imobilní žákyně pomocí zvedacího závěsu ve zvedáku, transport žákyně na vyhřívací podložku. Následovala ukázka bazální stimulace žáka v oblasti zad a bazální stimulace obličejové části žákyně. Pozorovali komunikaci pedagoga se žákem na základě jeho zvukových a mimických projevů. Koncept bazální stimulace je úzce propojený s multismyslovou místností Snoezelen, která poskytuje škálu podnětů pro evokaci smyslů, pro zklidnění a pozitivní naladění žáka. Po praktických ukázkách s odborným výkladem našich pedagogů, zhlédli hosté metodický videozáznam každodenní práce pedagogů v oblasti bazální stimulace se žáky a videozáznam metodického vedení žáků ve výuce plavání a rehabilitačního plavání.
Setkání zástupců školy, zástupců pedagogů a zástupců pediatrů a zdravotních sester probíhalo ve velmi příjemné atmosféře s nádechem blížících se Vánoc. Ať jsou zdravé a veselé!

Mgr. Ivana Baštincová

Comments are closed.