9 Pro
2018
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpora etické výchovy v naší škole

Podpora etické výchovy v naší škole

Pozdravit, poděkovat, omluvit se, být kamarád, rozvíjet pozitivní vztahy mezi žáky navzájem, mezi žáky, pedagogy a zaměstnanci školy je prioritou vzdělávání v naší škole.
Předmět Etická výchova je v základní škole a v některých třídách  základní školy speciální vyučován od roku 2016. Žáci se aktivně učí základům sociálního chování a připravují se na zvládání různých životních situací.
V měsíci listopadu nás navštívila paní Andrea Šimečková z Centra pro rodinu Zlín. Ve dvou cyklech si povídala s mladšími i staršími žáky na téma kamarádství, láska, rodina a rodinné vztahy.
V nadcházejícím adventním období využijeme daná témata plnou měrou. Čeká nás měsíc, kdy více než jindy budeme vnímat jeden druhého, kdy se budeme obdarovávat nejen dárečky, ale zejména úsměvem, milým slovem, společně prožitými okamžiky.
Přeji Vám, co nejvíce společně prožitých příjemných okamžiků v třídních kolektivech i ve Vašich rodinách. Krásný advent!

Ivana Baštincová

 

Comments are closed.