25 Bře
2019
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Doplňková terapie – část čtvrtá

Doplňková terapie – část čtvrtá

Muzikoterapie

Působení hudby na člověka je tak trochu tajemstvím. Naše tělo se podobá obrovskému rezonančnímu hudebnímu nástroji, hudba působí doslova na celého člověka. Snad každý z nás zažil radost ze zpěvu, poslechu hudby či interpretace skladby. Tóny působí na srdeční rytmus, dýchání, krevní tlak, svalový tonus a motoriku. Vliv hudby si nejvíce uvědomujeme na našich emocích. Známe hudbu, která prokazatelně zlepšuje náladu, rytmická hudba nám pomáhá se lépe hýbat i cvičit, také si lépe pamatovat. Hudba může být seznamovacím prostředkem, podporuje získání důvěry či rozvoj citové vazby.

Co je muzikoterapie?
Muzikoterapie je terapeutická disciplína, která využívá hudby a hudebních prvků ke konkrétním cílům. V naší škole využíváme rytmická cvičení s dětmi a žáky ke zlepšení motorických funkcí, při zvyšování obratnosti, pohybové koordinace, ale třeba i orientace v prostoru. Rytmus ovlivňuje dýchání a proces vytváření řeči, rozvíjí záměrnou pozornost. Rytmus cíleně využíváme i na podporu učení, zlepšení koncentrace a paměti.
Při hudebně pohybových činnostech využívá učitelka s dětmi a žáky různé techniky, hudební nástroje, vždy podřízené cíli působení. Vhodné jsou také přírodní zvuky nebo lidové písně. Velkým pomocníkem v muzikoterapii jsou různé netradiční nástroje, ale také ticho. Při práci s tichem můžeme efektivně trénovat sluchové vnímání, cvičit paměť a relaxaci.

Kdy se muzikoterapie u dětí a žáků nejčastěji používá?
Prvky muzikoterapie zařazujeme v průběhu dopoledního vyučování, dále v hodinách nepovinného předmětu Hudebně pohybová výchova, který probíhá v multismyslové místnosti Snoezelen a při odpoledních činnostech ve školní družině.

Jak hodina muzikoterapie probíhá?
Program vychází z potřeb a možností dětí a žáků. Hodina je pestrá, měníme aktivity, u kterých se společně naladíme, hudbu vytváříme i posloucháme. Žáci pozorují a spontánně se přidávají, objevují nástroje, rytmizují, vyjadřují se pohybem, broukáním. Podporujeme tvoření pohybu a vnímání sebe sama. Hodně navazujeme na to, co jsme dělali dříve, aby se žáci cítili bezpečně, že to znají a umí.
Mgr. Jindra Kučeříková

Comments are closed.