24 Čvn
2019
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyhodnocení programů Environmentální výchovy a Minimálního preventivního programu na školní zahradě

Vyhodnocení programů Environmentální výchovy a Minimálního preventivního programu na školní zahradě

V letošním školním roce jsme obsahem plánu Environmentální výchovy a Minimální prevence navazovali na aktivity z minulých let. Osmým rokem pokračoval projekt Adopce na dálku. Na předchozí rok navazoval také projekt mateřské školy Putování s včelkou samotářkou a celoškolní projekt Ovoce a zelenina do škol. Třetím rokem pokračoval dlouhodobý program „Cesta za poznáním“.
Pro aktuální školní rok byl vybrán základní námět inspirovaný projektem CEV Sluňákov – „Slunce zlatá nit“ s názvem „Na cestě za sluncem – zanechávám stopy“. Základní motto bylo rozvíjeno v činnostech a aktivitách během školního roku. Děti a žáci se postupně seznámili s jednotlivými kapitolami projektů. Aktivity byly realizovány formou celoškolní soutěže. Jednotlivé aktivity si třídní učitelé volili dle uvážení a vhodnosti pro děti a žáky. Ve třídách si vedli záznamy u každého dítěte nebo žáka s přehledem plnění úkolů.
V průběhu roku žáci rozvíjeli poznatky o přírodě, získávali praktické ekologické dovednosti. Zaměřili jsme se také na prevenci šikany, agrese, rozvíjeli jsme a upevňovali jsme zdravé sebevědomí u žáků. Žáci pracovali s pojmy tolerance, odlišnost kultur, zvyků.
Nejaktivnější děti a žáci v programech EVVO a MPP byli slavnostně vyhodnoceni na školní zahradě 13. června a odnesli si domů krásné diplomy a odměny.
Přejeme vám krásné prázdniny a nezapomínejte, že být laskaví k sobě navzájem a k přírodě kolem nás, je důležité po celý rok

Comments are closed.