15 Zář
2019
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den v přírodě 2019

Den v přírodě 2019

Cesta za poznáním – na cestě spolu„ je téma společného programu Environmentální výchovy a Minimálně preventivního programu pro nový školní rok. Prioritou je ekologizace školy s důrazem na šetření zdroji a energiemi a snižování plastových obalů ve školním prostředí. „Mimořádné události“ – den v přírodě, který se konal 6. září, děti, žáci a pedagogové spojili s tématem třídění materiálů, recyklací, úklidem. Třídy se vydaly do blízkého okolí. Všímali jsme si třídění odpadů, rozlišovali nádoby na odpady, povídali si o materiálech a látkách, jejich původu. Třídění materiálů se naše škola věnuje již řadu let, během dne v přírodě si děti a žáci prakticky ověřili svoje vědomosti a dovednosti. Na cestě jsme opravdu spolu, recyklace, využívání zdrojů a energií, jejich šetření i plýtvání je téma, které se týká nás všech. Společně se žáky, ve spolupráci s jejich rodinami se vydáme na cestu, jejímž cílem je snižování plastových obalů. První krok máme za sebou!

Yvona Jedličková metodik EVVO

Comments are closed.