20 Říj
2019
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den plný hudby

Den plný hudby

V první říjnový čtvrtek zažili žáci a jejich pedagogové naší školy den plný hudby pod vedením Zdeňka Vilímka, speciálního pedagoga, hudebníka a lektora muzikoterapie. Zkušený pedagog navštívil naši školu již podruhé. Žáci, kteří jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu základní školy speciální Duhová pastelka 2. díl, podnikli s lektorem hudební pouť napříč různými kulturami světa. Do dění lektor vtáhl všechny přivítacím rituálem s písničkou, tleskáním a uvědoměním si vlastního těla. Žáci mohli vyjádřit své pocity různorodými nástroji, pohybem či tancem, ale zároveň se učili při hudbě či poslechu čteného slova relaxovat. Velký úspěch měly především nástroje nové a žákům dosud neznámé.
Návštěva zahrnovala i odpolední program pro pedagogy. Skupinka paní učitelek se seznámila s metodou skupinového bubnování a s příklady relaxačních technik, dechových cvičení a autogenního tréninku.
Celodenní program byl velmi zajímavý a přínosný pro další práci pedagogů s dětmi a žáky, ale v neposlední řadě také pro rozvoj osobnosti každé účastnice.

Comments are closed.