28 Kvě
2020
Posted in: Nezařazené
By    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace k otevření školy v omezeném režimu – aktualizováno 28. 5. 2020

Aktuální informace k otevření školy v omezeném režimu – aktualizováno 28. 5. 2020

Aktuální informace k otevření školy v omezeném režimu.

Vážení rodiče,

rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) je s účinností od 1. června 2020 možná osobní přítomnost žáků základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, přičemž docházka do školy není pro tyto žáky povinná, je dobrovolná.

Vzhledem k tomu, že informace školám o podmínkách otevření škol dorazily z MŠMT ve čtvrtek 28. 5. 2020, otevřeme školu přihlášeným žákům od středy 3. června 2020. Pobyt ve škole bude žákům umožněn do 14 hodin, (pokud je žák přihlášený do školní družiny). V případě, že žák není přihlášený do školní družiny, pak je jeho pobyt možný do 12 hodin.

Obědy žákům škola nemůže zajistit.

Doprava autem ,,Korálky“ nebude zabezpečena. Důvodem je nemožnost zabezpečit hygienické podmínky.

Ve škole se budou žáci vzdělávat do konce školního roku v neměnných skupinách, které budou složeny z žáků několika tříd. Škola negarantuje přítomnost jejich třídních učitelek, neboť nadále bude probíhat i distanční vzdělávání pro žáky, kteří nebudou navštěvovat školu.

Z důvodů dodržování hygienických opatření budou zákonní zástupci předávat žáky u vchodu do školy. U vchodu se může pohybovat jeden žák s doprovodem. Je nutné dodržet 2 metrové vzdálenosti.

Do školy by neměli nastoupit žáci patřící do rizikové skupiny osob, kterou stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod nebo pokud některý z níže uvedených bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do školy mohou nastoupit pouze žáci zdraví, u kterých se v posledních dvou týdnech neprojevily jakékoliv příznaky virového infekčního onemocnění dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Zákonní zástupci žáků jsou povinni vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do pondělí 1. června 2020 (do 15,30 hodin), a to pouze elektronicky na e-mail: msazskm@msazskm.cz.  Žáky přihlášené po tomto datu již do školy nemůžeme přijmout. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. čísle 774 342 237

Rodičům přihlášených žáků zašleme e-mailem podrobné informace k nástupu do školy a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění nejpozději během dopoledne v úterý 2. června 2020.

Rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí, mají nárok na pobírání ošetřovného do 30. 6. 2020.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.

Přejeme příjemné a zejména zdravé dny.

Mgr. Ludmila Kočí, ředitelka školy

 

Comments are closed.