Umíš se správně chovat na internetu?

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 proběhlo v rámci projektu Doučování setkání žáků s paní lektorkou z Centra prevence rizikové virtuální komunikace PRVoK, které zaštituje projekt E-bezpečí.
V rámci Doučování se se žáky zaměřujeme na rozvíjení a posilování vztahů ve třídách a na zvyšování povědomí o nebezpečí, které na žáky může v dnešní době čekat při užívání moderních komunikačních technologií.
Téměř každý z nás má dnes doma mobilní telefon, počítač a internet. Tyto přístroje nejsou jen našimi pomocníky pro komunikaci s ostatními, ale mohou být i nástrojem pro nevhodné chování, šikanu.
Paní lektorka začala své setkání se žáky otázkami: „Máte počítač? Máte telefon? Hrajete počítačové hry?“. Spousta žáků odpověděla kladně. Vždyť v této době je přece jen úplně samozřejmé, že moderní technologie užívá téměř každý. A právě tady může začít i to nepříjemné, nebezpečí zvané kyberšikana. Žáci se prostřednictvím prezentace dověděli základní informace o správném chování v kyberprostoru, o základních rizicích ukrytých na sociálních sítích a o tom, jak kyberšikana vůbec může vzniknout. Vždyť na internetu nemůžeme nikdy vědět, s kým si ve skutečnosti píšeme, s kým hrajeme svou oblíbenou hru nebo komu posíláme své fotografie. Součástí bylo i vyprávění různých skutečných příběhů, které mělo na svědomí právě to bezstarostné a nerozumné chování dětí u počítače či telefonu. Žáci získali informace o tom, kam se obrátit v případě potřeby rady či pomoci. Odnášeli si cenné poznatky.
Organizátorům besedy nezbývá než doufat, že žáci budou k internetu přistupovat s jiným náhledem a zodpovědností.
Mgr. Eva Vrtaníková, metodik prevence