Nabídka pro rodiče

Nabídka bude průběžně aktualizována dle zájmu rodičů/zákonných zástupců.

Konzultace rodičů/zakonných zástupců a klientů s psychology SPC:

Mgr. Alena Střelcová, psycholog SPC, psycholog se zaměřením na poruchy autistického spektra

čtvrtek: 11.00 – 12. 00

Mgr. Martina Vrtalová, psycholog SPC

středa: 11.00 – 12. 00                13.00 – 14.30

Konzultaci je třeba předem sjednat u vedoucí SPC Mgr. Jitky Jarmarové, tel.: 774 342 238, email: jitka.jarmarova@msazskm.cz NEBO u zástupkyně Mgr. Heleny Hájkové, tel.: 734 684 132, 734 684 131 email:helena.hajkova@msazskm.cz