Semináře a pracovní setkání – metodická podpora pro pedagogy

 

V 2. pololetí školního roku 2017/2018 budou realizována na pracovištích Kroměříž a Valašské Meziříčí pracovní setkání a workshopy pro pedagogy MŠ a ZŠ ( termíny budou uvedeny zde, pozvánky rozeslány emailem)

  • Vyhodnocení PO
  • Úpravy obsahů vzdělávání nejen u žáků s LMP
  • Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v Základní škole