Semináře a pracovní setkání – metodická podpora pro pedagogy

Ve školním roce 2019/2020 budou realizována na pracovištích Kroměříž a Valašské Meziříčí pracovní setkání a workshopy pro pedagogy MŠ a ZŠ ( termíny budou uvedeny zde, pozvánky rozeslány emailem)

  • Vyhodnocení PO
  • Úpravy obsahů vzdělávání nejen u žáků s LMP

V případě zájmu o další témata,  kontaktujte vedoucí SPC, Mgr. Jitku Jarmarovou