Korálky Kroměříž, z. s.

S účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012, Sb. se Občanské sdružení Korálky stalo spolkem a následně došlo ke změně názvu na Korálky Kroměříž, z.s.

Účelem spolku je podpora zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  1. provozování dopravy dětí a žáků do ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury
  2. získávání finančních prostředků pro zabezpečení intervenčních technik, podpůrných terapií a dalších školních i mimoškolních aktivit, které jsou pořádány pro děti a žáky Základní školy a Mateřské školy speciální Kroměříž, příspěvkové organizace
  3. získávání finančních prostředků k pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro děti a žáky ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury
  4. zajišťování projektů, jejichž výstupy slouží dětem a žákům ZŠ a MŠ Kroměříž. F. Vančury.

Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku Stanovy spolku Korálky Kroměříž, z. s. jsou dostupné na www.msazskm.cz.

Děti a žáci jsou denně dováženy do školy devítimístním vozidlem z místa bydliště (z obcí okresu Kroměříž). Pro rodiny bývá často organizačně velmi složité a v mnoha případech nemožné zajistit pravidelné dojíždění dítěte do školy a zajistit jeho vzdělávání. Korálky Kroměříž, z. s. hradí náklady na provoz, údržbu a opravy vozidla včetně nákladů spojených s platem řidiče a osobní asistentky. Část nákladů na pohonné hmoty jsou kryty smluvně podloženými příspěvky zákonných zástupců dětí a žáků.

Maximální kapacita přepravovaných na dvou trasách je 16 dětí. Poptávka po službě převyšuje aktuální možnosti. Obě trasy se opakují každý den dvakrát (ráno dovoz dětí do školy a odpoledne rozvoz dětí domů). Řidič denně absolvuje i 250 km jízdy.

Trasy:

  • Kroměříž – Chropyně – Zářičí –  Chrášťany – Hulín – Kroměříž
  • Kroměříž – Němčice na Hané – Kostelec u Holešova – Roštění – Holešov – Kroměříž

Organizační strukturu spolku tvoří:

  1. členská schůze – nejvyšší orgán spolku
  2. předseda – statutární zástupce spolku
  3. výkonný výbor – předseda, místopředseda

Předseda: Mgr. Lenka Fijalíková, Tel: 774 312 523, lenka.fijalikova@msazskm.cz

Místopředseda: Mgr. Jindra Kučeříková