Akce Korálky Kroměříž, z.s.

Akce Korálky Kroměříž, z.s. 2016

Základní činností spolupráce ZŠ a MŠ speciální Kroměříž a Korálky Kroměříž z.s. je zajištění každodenní dopravy dětí a žáků do školy. Ve školním roce 2015/2016 využívalo tuto službu 16 žáků z různých obcí v regionu Kroměříž. K tomuto účelu sloužilo auto Renault Master, od října roku 2016 nové auto Fiat Ducato.

Benefice pro Korálky

Činnost  byla v letošním roce zaměřena hlavně na získávání finančních prostředků pro nákup nového devítimístného auta určeného na dopravu dětí a žáků. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ speciální a Vošpgs a Spgš byla 17.3.2016 uspořádána benefiční  akce Kroměříž bez hranic s cílem získat finanční prostředky na nákup nového auta. V říjnu bylo zakoupeno z výtěžku z této akce a z finanční podpory Nadace Divoké husy, měst, obcí a sponzorů devítimístné auto Fiat Ducato. Cena 650 000,-Kč. Slavnostní křest a uvedení do provozu proběhl dne 16.11.23016

 Spolupráce s ZŠ a MŠ speciální a rodiči školy

ZŠ a MŠ speciální a rodiče žáků se pro získání finanční částky na koupi auta:

 • aktivně podíleli na tvořivých dílnách a organizaci dne otevřených dveří, který se koná v adventním období a je spojený s prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů školy
 • podíleli na podpoře spolku Korálky při soutěžní akci společnosti TESCO
 • aktivně zapojili do prodejní aukce výtvarných prací žáků.
 • ve spolupráci s Vošpgš a Spgš uspořádali benefiční akci, kterou finančně podpořila nadace Divoké husy.

Spolek Korálky Kroměříž, z.s. zabezpečil dopravu dětí a žáků na:

 • pravidelné sportovní dopoledne v TJ Slavia Kroměříž
 • pravidelní rehabilitační cvičení ve vodě na plaveckém bazéně v Kroměříži
 • Abilympiádu v Praze
 • dopravu kulis divadelního souboru KORÁLEK na kulturní představení pro děti a žáky v Domě kultury v Kroměříži
 • každodenní dopravu obědů pro žáky a děti základní školy a mateřské školy

V letošním roce spolek Korálky Kroměříž,z.s. hradil ze svých zdrojů a  výtěžků z jarmarků:

 • nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK
 • nákup mikroportu pro divadelní soubor KORÁLEK
 • nákup hudebních nástrojů do muzikoterapie
 • nákup vybavení do multizenzorické místnosti
 • nákup iPedů a vybavení pro výuku informatiky
 • nákup materiálu pro vánoční a velikonoční dílny

Rodiče dětí a žáků školy společně s pedagogy organizují dvakrát do roka sběr papíru. Výtěžek za sběr poukazuje spolek Korálky na konto adopce na dálku. Již pátým rokem podporujeme na studiích holčičku Supriyu z Nepálu.  Celý rok probíhá sběr vršků od PET láhví. Finanční obnos získaný z tohoto sběru je určen na nákup didaktických pomůcek pro žáky školy.

Akce Občanského sdružení Korálky 2014/2015

Základní oblastí spolupráce ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury s Spolkem Korálky je  zajištění každodenní dopravy dětí a žáků do školy. V letošním školním roce tuto službu využívalo 15 žáků z různých obcí v regionu Kroměříž. K tomuto účelu slouží auto OS Korálky Renault Master.

Jako každý školní rok spolupracuje Spolek Korálky se ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury na organizaci akcí pořádaných školou. Jsou to vánoční dílny v adventním období při Dni otevřených dveří, velikonoční dílny před jarní vernisáží výtvarných prací žáků v knihovně Kroměřížska. Obě velké školní akce jsou spojené s prodejním jarmarkem. Výtěžek z jarmarků je vždy poukázán na konto Spolku Korálky, které tyto finanční prostředky používá pro podporu vzdělávání dětí a žáků školy.

V letošním školním roce KorálkyKroměříž, z.s. hradilo:

 • nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK
 • nákup ozvučné techniky pro divadelní soubor KORÁLEK
 • nákup hudebních nástrojů do muzikoterapie
 • nákup materiálu pro vánoční a velikonoční dílny
 • nákup keramické hlíny a glazur

Rodiče dětí a žáků školy společně s pedagogy organizují dvakrát do roka sběr papíru. Výtěžek za sběr poukazuje Spolek Korálky na konto adopce na dálku. Podporujeme vzdělávání dívky Supriye Nepal z Nepálu.

Celý rok probíhá sběr vršků od PET láhví. Finanční obnos získaný z tohoto sběru je využíván na nákup didaktických pomůcek pro žáky školy.

Ve spolupráci s Městem Kroměříž byla v období adventu uspořádána sbírka pod Vánočním stromem na Velkém náměstí. Výtěžek sbírky byl použit na nákup rehabilitačních a didaktických pomůcek pro děti a žáky školy.

Ze sponzorských darů firem TESCO, a.s., Nestlé a. s., BILLA, a.s. a PHARMIX bylo zajištěno ovoce, cukrovinky a drobné dárky na odměny při akcích, pořádaných během celého školního roku.

Korálky Kroměříž, z. s. dále zabezpečilo dopravu dětí a žáků na:

 • pravidelné sportovní dopoledne v TJ Slavia Kroměříž
 • zábavnou sportovní soutěž „Fajn den“ v ZOO Lešná
 • celostátní dovednostní soutěž „Abilympiáda 2015“ v Praze
 • dopravu kulis divadelního souboru KORÁLEK
 • kulturní představení pro děti a žáky kroměřížských základních škol v Domě kultury v Kroměříži
 • každodenní dopravu obědů z kuchyně Střední školy hotelové a služeb do školní jídelny – výdejny naší školy

Akce Občanského sdružení Korálky ve šk. roce 2013/2014

Občanské sdružení se podílí na organizaci akcí pořádaných ZŠ a MŠ speciální: vánoční a velikonoční dílny, den otevřených dveří pro veřejnost a vernisáže výtvarných prací žáků v Knihovně Kroměřížska, spojených s prodejem výrobků žáků, rodičů a pedagogů školy. Veškeré takto získané finanční prostředky použije OS Korálky pro potřeby dětí a žáků školy. Výtěžek za sběr starého papíru, který OS Korálky ve spolupráci s rodiči, žáky a pedagogy školy organizuje dvakrát do roka, poukazuje na účet Adopce na dálku, že kterého již čtvrtým rokem podporujeme na studiích Supriyu z Nepálu.

Ze sponzorských darů a díky spolupráci s TESCO, a.s. a BILLA, a.s. zajištěno ovoce, cukrovinky a drobné dárky na odměny pro děti na různých akcích pořádaných během celého školního roku.

V letošním školním roce OS Korálky hradilo ze svých zdrojů a  výtěžků z jarmarků:

 • nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK
 • nákup vybavení do multisenzorické místnosti
 • nákup hudebních nástrojů do muzikoterapie
 • nákup materiálu pro vánoční a velikonoční dílny
 • nákup keramické hlíny a glazur

OS Korálky dále zabezpečilo dopravu dětí a žáků na:

 • pravidelné sportovní dopoledne v TJ Slavia Kroměříž
 • zábavnou sportovní soutěž „Fajn den“ v Malenovicích
 • Abilympiádu v Praze
 • dopravu kulis divadelního souboru KORÁLEK
 • každodenní dopravu obědů pro žáky a děti základní školy a mateřské školy

Akce OS Korálky za školní rok 2012/2013

 • nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis pro divadelní soubor KORÁLEK
 • nákup kláves pro divadelní soubor KORÁLEK a pro využití v hudební výchově
 • nákup vybavení pro SNOEZELEN terapii
 • nákup hudebních nástrojů pro muzikoterapii
 • nákup materiálu pro vánoční a velikonoční tvořivé dílny
 • nákup keramické hlíny a glazur

Ze sponzorských darů a díky spolupráci s TESCO, a.s. zajistilo občanské sdružení ovoce, cukrovinky a drobné dárky na odměny pro děti, určené na akce pořádané během celého školního roku.

OS Korálky zabezpečilo dopravu dětí a žáků na akce školy:

 • pravidelné sportovní dopoledne na TJ Slavia Kroměříž
 • plavání na Plaveckém bazéně v Kroměříži
 • jarní recitační soutěž v Moravské Třebové
 • celostátní soutěž zručnosti „Abilympiáda 2013“ v Praze
 • škola v přírodě Mosty v Lukách
 • pravidelné besedy v Knihovně Kroměřížska
 • doprava kulis divadelního souboru KORÁLEK na divadelní přehlídku
 • kulturní představení pro děti a žáky v Domě kultury v Kroměříži
 • každodenní doprava obědů do základní školy a mateřské školy speciální

Akce OS Korálky za školní rok 2011/2012

Základní oblastí spolupráce ZŠ a MŠ speciální s Občanským sdružením Korálky je zejména zajištění každodenní dopravy 19 dětí a žáků do školy. K tomuto účelu je využíváno auto OS Korálky Renault Master, které bylo v roce 2011 zakoupeno díky grantu Nadace O2 a finančních darů sponzorů. Rovněž ze sponzorských darů bylo v roce 2012 do auta nainstalováno zvedací zařízení, které pomáhá s nakládáním imobilních dětí.

ZŠ a MŠ speciální spolupracuje s OS Korálky na organizaci akcí pořádaných školou. Jsou to vánoční a velikonoční dílny, vernisáž výtvarných prací žáků v Knihovně Kroměřížska. Veškerý výtěžek, který se prodejem výrobků žáků a pedagogů školy na vánočních a velikonočních dílnách získá, jde na konto OS Korálky, které tyto finanční prostředky použije pro potřeby dětí a žáků školy.

Ve školním roce 2011/2012 OS Korálky hradilo ze svých zdrojů a výtěžků z výstav:

 • nákup výtvarného materiálu pro výrobu kulis divadelního souboru KORÁLEK
 • nákup výtvarného materiálu pro vánoční a velikonoční dílny
 • nákup keramické hlíny a glazur

Ze sponzorských darů a díky spolupráci s TESCO, a.s. zajistilo ovoce, cukrovinky a drobné dárky na odměny pro děti na různých akcích pořádaných během celého školního roku.

OS Korálky zabezpečilo dopravu dětí a žáků na:

 • pravidelné sportovní dopoledne v TJ Slavia Kroměříž
 • rehabilitační plavání na Plaveckém bazéně v Kroměříži
 • Jarní recitační soutěž v Moravské Třebové
 • Abilympiádu v Praze
 • pravidelné besedy v Knihovně Kroměřížska
 • dopravu kulis divadelního souboru KORÁLEK na divadelní přehlídku
 • kulturní představení pro děti a žáky v Domě kultury v Kroměříži
 • každodenní dovoz obědů pro žáky a děti základní školy a mateřské školy

Akce OS Korálky za školní rok 2010/2011

Ve středu 2. února 2011 byl v budově školy na ulici F. Vančury Občanskému sdružení „KORÁLKY“ slavnostně předán do užívání automobil Renault Master.

Předávání se uskutečnilo za účasti představitelů města Kroměříž, zástupců vedení firem a společností, které se finančně podíleli na celém sociálním projektu.

Co této významné slavnosti předcházelo?

Členové občanského sdružení vzali na svá bedra nelehký úkol – oslovování několika desítek místních organizací a podnikatelských subjektů s nabídkou možnosti financovat vůz pomocí nosičů reklamy, umístěných na automobilu.

Nakonec se do projektu zapojilo téměř na dvě desítky firem a společností, které s pochopením a vstřícností podpořily sociální službu zaměřenou na zabezpečení dostupnosti vzdělání dětem se zdravotním postižením. Mnozí ani netušili, jak širokou škálu služeb organizace společně se školou zajišťuje a jak významně pomáhá k integraci dětí do běžného života. Vzhledem k tomu, že se vozidlo pohybuje po celém zlínském kraji, získává tento způsob reklamy pro podnikatelské subjekty významný rozměr a pro neziskovou organizaci je to významná a neocenitelná pomoc.

„Korálky“, které dlouhodobě jako jediné na Kroměřížsku zabezpečují sociální služby v dopravě dětí se zdravotním postižením, podaly Nadaci O2 žádost o grant v projektu „Cestujeme za vzděláním i zábavou“.

Podpora nadace ve výši 350 000 Kč tak společně s dary firem pomohla získat potřebnou finanční částku a nový červený Renault s barevnými logy dárců mohl poprvé zaparkovat před školou.

Děkujeme všem za pomoc a podporu. Bez Vás bychom to nedokázali. Velké poděkování patří především dále jmenovaným: Nadace O2, Cora Management s. r. o., Město Kroměříž, Pharmix, s. r. o., Internet Shop s. r. o. – Parfums.cz, MONT – KOVO, s. r. o., Autosalon Kromexim, s. r. o., Autoeden Zedník, s. r. o., ROVINA a.s. Hulín, ROTARY Klub Kroměříž, FORNAL trading, s. r. o., CONTUNIX, s. r. o., STRABIS GROUP, s. r. o., DUBA – oil, s. r. o. a Horváth & Zapletal – žaluzie

Akce OS Korálky za školní rok 2009/2010

 • sbírka pod „Vánočním stromem“ v Kroměříži

Podíl na akcích pořádaných ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

 • Podíl na financování „Vánočních dílen“ pro rodiče – nákup keramické hlíny, glazur a výtvarného materiálu
 • Podíl na organizaci Vánočního prodejního jarmarku a Dne otevřených dveří
 • Podíl na financování Velikonočních dílen a prodejní výstavy v Knihovně Kroměřížska – nákup drobného materiálu a výtvarného materiálu na zhotovení výrobků
 • financování divadelního souboru KORÁLEK – nákup materiálu pro výrobu kostýmů a kulis
 • Zabezpečení dopravy na Krajskou olympiádu speciálních škol ve florbale v Uherském Hradišti
 • nákup ozvučné techniky pro divadelní soubor KORÁLEK

Akce OS Korálky za školní rok 2008/2009

 • Kulturní vystoupení na akci „Návraty ke kořenům“ pořádané Rotary klubem Kroměříž v městě Chropyni. Finanční výtěžek z této akce věnoval Rotary klub Kroměříž občanskému sdružení Korálky.
 • Ve spolupráci s TESCO STORES a. s. organizace a realizace Vánoční sbírky „Pomáhejte s námi“ v hypermarketu TESCO Kroměříž
 • Ve spolupráci s Městem Kroměříž realizace sbírky pod Vánočním stromem na Velkém náměstí

Podíl na akcích pořádaných ZŠ a MŠ speciální Kroměříž

 • Nákup sportovních potřeb a náčiní pro tělesnou výchovu a zdravotní TV
 • Podíl na financování „Vánočních dílen“ pro rodiče – nákup keramické hlíny, glazur a výtvarného materiálu
 • Podíl na organizaci Vánočního prodejního jarmarku a Dnu otevřených dveří
 • Podíl na financování Velikonočních dílen a prodejní výstavy v Knihovně Kroměřížska – nákup drobného materiálu a výtvarného materiálu na zhotovení výrobků
 • Zabezpečení a financování dopravy divadelního souboru KORÁLEK na vystoupení v žalkovicích, Miškovicích a na divadelní festival v Hulíně.
 • financování divadelního souboru KORÁLEK – nákup materiálu pro výrobu kostýmů a kulis
 • Financování autobusové dopravy žáků školy na sportovní olympiádu v Uherském Hradišti
 • nákup ozvučné techniky pro divadelní soubor KORÁLEK
 • Nákup výtvarného materiálu na zabezpečení programu „Duhová škola“ na škole v přírodě na Radějově