23 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Česko svítí modře
Česko svítí modře

Česko svítí modře

V rámci kampaně „Česko svítí modře“ se děti zapojily do soutěže o tvorbu plakátu. Kreativní přístup pedagogů, vzájemná empatie dětí mateřské školy i žáků základní školy speciální i vlastní chuť tvořit pomohl všem zúčastněným zařadit se mezi čtyři nejlépe hodnocené výtvarné […]

14 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pro maminku
Pro maminku

Pro maminku

Druhá květnová neděle patří vždy našim maminkám. Na školní zahradní slavnosti dostaly proto všechny přítomné maminky, babičky i tety nevšední dárek, na kterém se podílely všechny děti. Nejmenší z nich nás zavedli ke slonům do daleké Afriky. Mladší školáci se […]

14 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den Země 2015
Den Země 2015

Den Země 2015

Letos jsme slavili na školní zahradě Den Země již pošesté. Společně s paní učitelkou Yvonou Jedličkovou, koordinátorkou EVVO, nám byl průvodcem – tentokrát po Evropě – malý mraveneček. Děti v oranžově zbarveném oblečení procházely pracovní stanoviště, plnily připravené úkoly a […]

14 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Malované písničky
Malované písničky

Malované písničky

Začátek května nám mile zpříjemnilo divadélko paní Jany z Olomouce. Spolu se svým hereckým kolegou Vojtíškem se proměnili v pejska a kočičku a zavedli nás do pohádek plných veselých písniček. Představení se dětem velmi líbilo a odnesly si z něj […]

14 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběráček
Sběráček

Sběráček

Jarní sběr starého papíru se uskutečnil 22. dubna. Naši žáci, za vydatné pomoci svých rodičů, příbuzných, přátel i pedagogů nasbírali téměř 6 000 kg papíru, za který jsme získali odměnu 5 345 Kč. Mezi nejlepší sběrače patřila Valentýnka (860 kg), […]

10 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fajn den
Fajn den

Fajn den

V úterý 5. května se šest dětí a dvě učitelky zúčastnili tradiční akce Fajn den, kterou každoročně pořádají studenti fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Letos se akce konala v ZOO Lešná. Tématem ovšem překvapivě nebyla zvířátka, jak […]

10 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Světový den autismu aneb ŠKOLA svítí modře
Světový den autismu aneb ŠKOLA svítí modře

Světový den autismu aneb ŠKOLA svítí modře

To, co děti s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora. Proto jsme se letos opět zapojili do aktivit spojených s osvětovou činností v oblasti autismu a poruch autistického spektra. Naše škola se specializuje na vzdělávání dětí s autismem, toto […]

10 Kvě
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Popelka v Míškovicích
Popelka v Míškovicích

Popelka v Míškovicích

Divadelní soubor Korálek vystoupil v neděli 26. 4. s pohádkou Popelka v kulturním domě v Míškovicích. Akce se uskutečnila na pozvání maminky našeho žáka, paní Frgalové a za podpory obecního zastupitelstva Míškovic. Dětem se vystoupení velmi vydařilo a zaplněný sál je odměnil bouřlivým […]

21 Dub
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

Mateřská škola speciální a Přípravný stupeň Základní školy speciální jejichž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž oznamuje místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 mohou zákonní […]

4 Dub
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Staročeské Velikonoce
Staročeské Velikonoce

Staročeské Velikonoce

Do muzea chodíme s dětmi školní družiny často a rádi. Poslední březnový pátek jsme využili nabídky a zúčastnili se programu „Staročeské Velikonoce“. Při poutavém vyprávění paní průvodkyně jsme se dozvěděli, jak lidé v dřívějších dobách tyto svátky slavili, jak se zdobily kraslice, […]

2 Dub
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vernisáž výstavy „Ochránce mých přání“
Vernisáž výstavy „Ochránce mých přání“

Vernisáž výstavy „Ochránce mých přání“

Počátek jara je každoročně spojen s výstavou výtvarných a literárních prací žáků školy, doplněnou o prodejní výstavu výrobků rodičů, žáků a pedagogů školy. Téma letošní výstavy „Ochránce mých přání“ navazuje na tříletý projekt programu prevence „Strom života“ a na výchovu k zodpovědnému vztahu […]

1 Dub
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Noc s Andersenem
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Letošní noc s Andersenem jsme pojali jako putování Honzy za zakletou princeznou v duchu Drdových českých pohádek. Děti plnily různé úkoly. Musely si svázat šátek s buchtami na cestu, přemoci loupežníka, obehrát čerta, u vodníka osvobodit dušičku z hrníčku a „zdolat draka“. Plněním úkolů […]

31 Bře
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rodinné zdraví
Rodinné zdraví

Rodinné zdraví

V průběhu týdne od 23.-27. 3. jsme se ve škole věnovali aktivitám zaměřeným na další součást našeho zdraví, zdraví rodinnému. Žáci si zopakovali informace o tom, co to rodina je, jak vzniká, kdo jsou její členové, jaké role v rodině zastávají, jak […]

30 Bře
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dnes jím jako Konžan
Dnes jím jako Konžan

Dnes jím jako Konžan

Každým rokem se naše škola zapojuje do nějakého centrálního projektu, který směřuje k empatii – vcítění se do jiného člověka. Letos jsme si vybrali projekt pod názvem „Dnes jím jako Konžan“, do kterého se zapojilo 8 tříd naší školy. K jednotlivým aktivitám […]

28 Bře
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den učitelů
Den učitelů

Den učitelů

Naši školu tvoří velká společnost každodenně se setkávajících osob. Společnost malých i velkých dětí, jejich rodičů a příbuzných, učitelů, asistentů, pracovníků provozu. Skupina lidí, kteří nežijí jen mezi zdmi školní budovy, ale naopak. Aktivně se účastní života svého města i […]

26 Bře
2015
By
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční tvořivé dílny
Velikonoční tvořivé dílny

Velikonoční tvořivé dílny

Příprava jarní výstavy výtvarných a literárních prací dětí v Knihovně Kroměřížska začíná tradičně již v lednu. Současně se zhmotňuje fantazie učitelů do konkrétní podoby nových, zajímavých dekorací a dárkových předmětů pro doprovodnou prodejní výstavu. Velké poděkování za pilné ruce všech při […]