ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury

Bezbariérová škola je svým posláním přímo určena především pro vzdělávání dětí a žáků    s mentální postižením, včetně souběžného postižení  více vadami nebo autismem.         Sídlo školy na ulici Františka Vančury se nachází v klidné části místa na okraji sídliště rodinných domků Barbořina,  v dosahu MHD.

Objekt je rozložen do tří pavilonů, propojen proskleným koridorem a obklopen rozsáhlou zahradou. První budova prošla v roce 2001 celkovou rekonstrukcí a splňuje všechny nároky. Projekt revitalizace ostatních částí se připravuje.

Organizace výuky je přizpůsobena všem dětem podle jejich individuálních potřeb. Škola rodinného typu je přirozeným prostředím, ve kterém se mohou setkávat nejen děti zdravé, ale i děti, kterým je třeba jejich cestu ke vzdělávání přizpůsobit vhodnými kompenzačními pomůckami a speciálními metodami práce.

V 11 třídách je 78 až 80 dětí a žáků, v každé z nich pracují souběžně dva pedagogové. Místnosti jsou světlé, členěné na část pracovní a relaxační. Ve třídách je připojení na internet. Nábytek je funkční, výškově stavitelný. Četnost druhů pomůcek odpovídá rozsahu a náročnosti výuky dětí s různým typem zdravotního postižení.

Činnosti školy se realizují v předškolním (mateřská škola), základním (základní škola) a zájmovém vzdělávání, ve speciálně pedagogickém poradenství a stravování.

Zájmové vzdělávání poskytované aktivitami školní družiny, školního klubu a kroužků vhodně doplňují rozsáhlou nabídku mimoškolních akcí (dny otevřených dveří, školní slavnosti, tvořiví dílny s rodiči, zahradní slavnosti, jarmarky, výstavy a prezentace školy na soutěžch, přehlídkách, festivalech, divadelní představení školního souboru Korálek, výlety, škola v přírodě a mnoho dalších).

Mezi významné dokumenty školy patří vzdělávací programy jednotlivých typů škol a školských zařízení. Většina žáků školy má vypracován individuální vzdělávací plán podle svých skutečných potřeb a možností. škola se profiluje především v oblasti individuální speciálně pedagogické a terapeutické péče (individuální péče psychopedické, somatopedické, logopedické, surdopedické, tyflopedické a strukturovaná výuka při poruchách autistického spektra).

Příjemné prostředí důvěry a spolupráce vytvářejí společně učitelé, děti i jejich rodiče.

Významné a mimořádně cenné partnerství poskytuje pedagogům školy školská rada a Korálky, z. s.  Zapojují se při organizaci a přípravě školních i vlastních akcí.

Pravidelné, téměř každodenní setkávání při doprovodu dětí do školy je cestou ke vzájemnému poznávání a získávání důvěry.

Týmová spolupráce, respektování, vzájemná tolerance a komunikace společně s odborností je cestou k zvládání náročné školní přípravy dětí na cestu do života – cestu k maximální možné samostatnosti v rámci individuálních možností každého z nich, ale i k dosažení maximálního možného cíle v oblastech s mimořádným nadšením.