Kontakty

Základní informace

Název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
IZO: 600 025 608
IČO: 47 93 59 28

Kontaktní adresa: Františka Vančury 3695, Kroměříž, 767 01 (mapa)
Telefon: 573 338 534, 774 342 237
Email: msazskm@msazskm.cz (popř. viz níže)

e-podatelna: podatelna@msazskm.cz

Datová schránka školy a SPC:  fvzzn2t

Vedení školy

Ředitelka

Mgr. Ludmila Kočí
tel.: 573 338 534, 774 342 237
email: ludmila.koci@msazskm.cz

Zástupkyně ředitele pro vzdělávání

Mgr. Ivana Baštincová
tel.: 573 338 534, 774 342 237
email: ivana.bastincova@msazskm.cz

Zástupkyně ředitele pro poradenství

Mgr. Jitka Jarmarová
tel.: 774 342 238
email: jitka.jarmarova@msazskm.cz
email: kromeriz.spc@msazskm.cz

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Eva Vrtaníková – školní metodik prevence
email: eva.vrtanikova@msazskm.cz

Mgr. Lenka Stojanová – výchovný poradce, kontaktní pracovník pro komunikaci s SPC
email: lenka.stojanova@msazskm.cz