Inovace ve výuce

Název projektu: Inovace ve výuce

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3345
Období realizace projektu: 1. 11. 2011 – 30. 4. 2014

Realizátor: ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, F. Vančury 3695, Kroměříž 767 01

Cíle projektu:

  • Zkvalitnění výuky cizích jazyků
  • Zvýšení kvality zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti s cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu
  • Zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií
  • Proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě
  • Zvýšení motivace pedagogických pracovníků a zefektivnění jejich práce

Stručný obsah projektu:

Projekt zajistí vytvoření vzdělávacích materiálů v oblasti cizích jazyků, v oblasti přírodních věd a digitálních technologií.

Nabídne pedagogickým pracovníkům, v rámci dalšího vzdělávání, možnost zvýšit si svou odbornou kompetenci o práci s digitální technologií, zejména tvorby prezentací a DUMů.

Pedagogickým pracovníkům nabízí motivaci k inovaci vzdělávacího procesu, tvorby učebních materiálů.

Projekt nabízí i možnost pořízení neinvestičního majetku pro školu, který bude využit při výuce. Půjde o zkvalitnění a zefektivnění práce pedagogických pracovníků.

Aktivity projektu:

Klíčová aktivita II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků v základní škole. Jedná se o tvorbu a ověřování vytvořených vzdělávacích materiálů, které budou určeny pro na žáky 2. stupně ZŠ / LMP.

Výstupy klíčové aktivity II/2:

Klíčová aktivita III/3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Tato aktivita bude nabídnuta 13ti pedagogům školy, kteří se budou vzdělávat v oblasti tvorby prezentací a DUMů, které jsou potřebné k tvorbě inovativních vzdělávacích materiálů.

Výstup klíčové aktivity III/3

Klíčová aktivita V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Jedná se o tvorbu a ověřování vytvořených vzdělávacích materiálů, které budou směřovat na žáky ZŠ speciální.

Výstup klíčové aktivity V/2

Klíčová aktivita III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Jde o tvorbu a ověřování vytvořených vzdělávacích materiálů – DUMů. Vytvořené materiály budou směřovat na žáky ZŠ / LMP a žáky ZŠ speciální, především na vyučovací předmět informatika.

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Kočí

Evropský sociální fond - investice do rozvoje vzdělávání