Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj (KIPR)

Individuální systémový projekt  Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze.

Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Základní administrativní údaje:

Zahájení projektu 1. května 2016
Ukončení projektu 30. dubna 2019
Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání

 Záměrem projektu je zvýšit kvalitu, provázanost, srovnatelnost a efektivitu poradenských služeb v českém školství. Projekt má komplexně reagovat na nyní probíhající legislativní změny, poskytnut poradenskému systému v tomto období potřebnou dostatečně rozsáhlou podporu, přinášet další prostředky a metodické vedení pro poradenskou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, posílit možnost poradenského systému vstupovat do veškerých probíhajících kroků a projekt také důkladně analyticky vyhodnotí probíhající změny (např. stávající podmínky ŠPZ pro práci, systém podpůrných opatření, revizní systém apod.).

Nově připravený systém podpůrných opatření pro žáky, vychází z předpokladu dalšího rozvoje poradenské a intervenční péče poskytované ve spolupráci školských poradenských zařízení (ŠPZ), škol a dalších partnerů ve vzdělávacím systému. Projekt vytváří kvalitní podmínky pro tento rozvoj.