Hmyzí domečky – celoškolní projekt

Celoroční projekt Hmyzí domečky je aktivitou zařazenou do činnosti celé školy v rámci Environmentální výchovy a výchovy k občanství.
Smyslem a hlavním cílem projektu je uvědomění si důležitosti ochrany živočichů a péče o ně. Děti a žáci si ve svých třídách dotvoří hmyzí domečky, společně je instalují na školní zahradu a po celý rok budou dění v nich sledovat, zjišťovat si informace o hmyzu a plnit rozličné výtvarné, vědomostní či například hudební aktivity v rámci plánu akce. Jedním z hlavních výstupů bude vytvoření knihy Pohádky z hmyzího domečku. V závěru školního roku proběhne zhodnocení projektu a ocenění všech zapojených tříd.