Putování se včelkou samotářkou – celoškolní projekt

Putování se včelkou samotářkou“ je projekt koncipovaný v rámci EVVO a volně navazuje na loňský celoškolní projekt „Hmyzí domečky“. Je realizován formou tří společných setkání ve třídě mateřské školy a tří společných akcí na zahradě školy, na kterých se hravou a zábavnou formou s využitím obrázků, modelů, divadelních a hudebních prvků, IT technologií, seznámíme s životem včel samotářek, čmeláků a dalšího užitečného hmyzu. Projekt je určen především pro děti mateřské školy a žáky základní školy speciální (Duhová pastelka II. díl), žáci základní školy se však do aktivit mohou, dle uvážení vyučujících, samozřejmě zapojit také. V závěru školního roku proběhne vyhodnocení projektu společně s vyhodnocením aktivit EVVO, MPP a projektem Ovoce a zelenina do škol.