Putování se včelkou samotářkou – celoškolní projekt

Putování se včelkou samotářkou“ je projekt koncipovaný v rámci EVVO a volně navazuje na loňský celoškolní projekt „Hmyzí domečky“. Je realizován formou tří společných setkání ve třídě mateřské školy a tří společných akcí na zahradě školy, na kterých se hravou a zábavnou formou s využitím obrázků, modelů, divadelních a hudebních prvků, IT technologií, seznámíme s životem včel samotářek, čmeláků a dalšího užitečného hmyzu. Projekt je určen především pro děti mateřské školy a žáky základní školy speciální (Duhová pastelka II. díl), žáci základní školy se však do aktivit mohou, dle uvážení vyučujících, samozřejmě zapojit také. V závěru školního roku proběhne vyhodnocení projektu společně s vyhodnocením aktivit EVVO, MPP a projektem Ovoce a zelenina do škol.

„Putování se včelkou samotářkou“ jako celoškolní projekt koncipovaný v rámci EVVO, volně navazoval na předešlý projekt „Hmyzí domečky“. Byl realizován formou tří společných setkání ve třídě mateřské školy a tří společných akcí na zahradě školy, na kterých se děti seznámily s životem včel samotářek, čmeláků a dalšího užitečného hmyzu. Projekt byl určen především pro děti mateřské školy a žáky základní školy speciální (Duhová pastelka II. díl). Žáci základní školy se do aktivit, dle zvážení pedagogů, zapojili také. V závěru školního roku proběhlo vyhodnocení projektu společně s vyhodnocením aktivit EVVO, MPP a projektem Ovoce a zelenina do škol. Projekt jako takový byl ukončen, nicméně aktivity s ním související budou zařazeny do činností EVVO ve školním roce 2019/2020 – „Podzimníček“ a „Přivítání jara.“