Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické logo SPCcentrum  

je školské poradenské zařízení, které zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytuje speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání. Školské poradenské zařízení spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany děti a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

SPC v Kroměříži je určeno pro děti, žáky a studenty s kombinací zdravotního postižení, mentálním postižením, s tělesným postižením, autismem a dalšími poruchami autistického spektra (dále jen PAS).

Pracoviště SPC najdete v Kroměříži a ve Valašském Meziříčí.

Návštěvu, konzultaci a žádosti o poskytování poradenských služeb si můžete domluvit na uvedených telefonních kontaktech, případně využijte emailový kontakt na SPC či přímo na pracovníka (viz. kontakty).

Provozní doba:

PROVOZ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA je z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců od 11. 7. 2019 do 16. 8. 2019  přerušen

pondělí:     7.00 – 15.30
úterý:        7.00 – 14.30
středa:      7.00 – 15.30
čtvrtek:     7.00 – 14.30
pátek:       7.00 – 13.30

a dále podle telefonické dohody

Pracoviště Kroměříž

budova Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb (přízemí od vrátnice vpravo), Kroměříž, Pavlákova 3942

Kontakt:                    tel. 734 684 132, 734 684 131
Email:                       kromeriz.spc@msazskm.cz

Pracovní doba sociální pracovnice
pondělí – čtvrtek: 8.00 – 14. 30
pátek: 8.00 – 12. 00

 

Metodická podpora a konzultace pro pedagogy škol a školských zařízení:
Konzultační den:   středa 14:00 – 15:00 a dále dle telefonické dohody předem

 

Pracoviště Valašské Meziříčí

budova Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí – Křižná 782 (boční vchod)

Kontakt:                     tel. 774 342 236
Email:                        kromeriz.spc@msazskm.cz

Konzultační den:      pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30 a dále dle telefonické dohody

Metodická podpora a konzultace pro pedagogy škol a školských zařízení:
Konzultační den: středa 14:00 – 15:00 a dále dle telefonické dohody předem