Speciálně pedagogické centrum

Aktuální informace o provozu SPC.

Od 11. 5. 2020 je obnoven provoz SPC

Vstup do budovy je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám
(s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba)
Všichni klienti i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky
– Každý klient bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
– Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.
– Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející
  osoby, je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.          

Případné osobní konzultace lze dohodnout pouze telefonicky předem.    

                                                                                                                                                            Speciálně pedagogické centrum

je školské poradenské zařízení, které zajišťuje informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytuje speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání. Školské poradenské zařízení spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany děti a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

SPC v Kroměříži je určeno pro děti, žáky a studenty s kombinací zdravotního postižení, mentálním postižením, s tělesným postižením, autismem a dalšími poruchami autistického spektra (dále jen PAS).

Pracoviště SPC najdete v Kroměříži a ve Valašském Meziříčí.

Návštěvu, konzultaci a žádosti o poskytování poradenských služeb si můžete domluvit na uvedených telefonních kontaktech, případně využijte emailový kontakt na SPC či přímo na pracovníka (viz. kontakty).

Pracoviště Kroměříž

budova Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb (přízemí od vrátnice vpravo), Kroměříž, Pavlákova 3942

Kontakt:                    tel. 734 684 132, 734 684 131
Email:                       kromeriz.spc@msazskm.cz

Provozní doba:

pondělí:     7.00 – 16.00
úterý:        7.00 – 14.30
středa:      7.00 – 16.00
čtvrtek:     7.00 – 14.30
pátek:       7.00 – 13.30

a dále podle telefonické dohody.  Možná změna v časech je vyhrazena.

Provozní doba sociální pracovnice
pondělí – čtvrtek: 8.00 – 14. 30
pátek: 8.00 – 12. 00

Metodická podpora a konzultace pro pedagogy škol a školských zařízení:
Konzultační den:   středa 14:00 – 15:00 a dále dle telefonické dohody předem

Pracoviště Valašské Meziříčí

budova Základní školy a Mateřské školy Valašské Meziříčí – Křižná 782 (boční vchod)

Kontakt:                     tel. 774 342 236
Email:                        kromeriz.spc@msazskm.cz

Provozní doba:

pondělí:                    pracoviště Kroměříž
úterý, čtvrtek:         8.30 – 14.30
středa, pátek:         výjezdy za klienty
a dále podle telefonické dohody.  Možná změna v časech je vyhrazena.                                                                    (V případě, že bude telefon nedostupný, volejte na tel. číslo 774 342 238).

Metodická podpora a konzultace pro pedagogy škol a školských zařízení:                                                dle telefonické dohody předem